ДОБРОДОШЛИ

У СВЕТ 

ПОЕЗИЈЕ

POEZIJASCG
Poštovani posetioci !

Želja vlasnika ovog sajta je da pre svega svoju, kao i poeziju svih zainteresovanih pesnika iz Srbije, Crne Gore i drugih EX - YU prostora,  unese u sve domove i tako poetske vrednosti učini dostupnim. 

Kako se registrovati?

Kako se na ovom sajtu radovi, a i komentari i poruke, objavljuju pod imenom i prezimenom autora, to je registracija malo komplikovanija. 

Dakle:

Ukoliko ste registrovani član na sajtu www.poezijascg.com  i želite da se registrujete na FORUMU POEZIJASCG to možete učiniti koristići  iste korisničke podatke (korisničko ime i lozinku) kao i na sajtu:

- Ako Pristupnicu iz  priloga  REGISTRACIJA pošaljete uredniku sajta na email  pesnik@poezijascg.com

Ukoliko niste registrovani član na sajtu www.poezijascg.com , a želite da se registrujete na FORUMU POEZIJASCG to možete učiniti:

- Ako Pristupnicu iz  priloga  REGISTRACIJA pošaljete uredniku sajta na email  pesnik@poezijascg.com

REGISTRACIJA

Još uvek niste registrovani korisnik? Možete se registrovati ako prethodno uredniku sajta na email: pesnik@poezijascg.com  dostavite sledeću Pristupnicu sa podacima o Vama:

PRISTUPNICA

Ja sam ___________________________________________ iz ____________________, ulica _________________. Pročitao-la sam *PRAVILA ZA OBJAVLJIVANJE  KNJIŽEVNIH OSTVARENJA I DRUGIH SADRŽAJA SAJTA*,  prihvatam ih i želim da se registrujem kao korisnik na FORUMU sajta www.poezijascg.com i aktivno učestvujem u kreiranju sadržaja Foruma i sajta. U prilogu Vam dostavljam moju kratku autobiografiju, fotografiju, email i predlog za korisničko ime i šifru.  

Ako su podaci o vama potpuni, bićete registrovani kao korisnik sajta i  najkasnije u naredna 2 - 3 dana, na Vaš email, ćete dobiti Vaše korisničko ime i šifru. Šifru, ako to želite, u vašim korisničkim podacima, možete promeniti. PRAVILA ZA OBJAVLJIVANJE  KNJIŽEVNIH OSTVARENJA I DRUGIH SADRŽAJA SAJTA 

1.  Za objavljivanje poezije i drugih književnih radova na ovom sajtu ne plaća se autorski honorar.  www.poezijascg.com   je sajt privatnog vlasnika, koji sadrži autorsku poeziju, druga autorska knjževna ostvarenja, kao i natpise, komentare i druge sadržaje. 

2. Sadržaji sajta su pred Vama takvi kako su napisani od strane autora i vlasnik sajta Vam ništa ne garantuje, niti snosi bilo kakvu odgovornost, u vezi sa njima. 

Posebno, vlasnik sajta Vam ništa ne garantuje za sadržaje Foruma, ali ih može ( mada nije obavezan) ukloniti, ako sadrže, po njegovoj proceni, neprimerene poruke. 

3. Sve sadržaje na sajtu posetioci i registrovani korisnici mogu samo čitati. 

Nemaju pravo da vrše izmene, objavljuju ili na bilo koji drugi način koriste sve sadržaje ovog sajta bez pismene dozvole autora poezije, drugih književnih ostvarenja ili drugih sadržaja sajta. 

U slučaju neovlašćenog korišćenja objavljene poezije ili drugih književnih radova na ovom sajtu od strane posetioca ili registrovanih korisnika ovog sajta, vlasnik sajta ne može ni u kom slučaju snositi nikakvu odgovornost.

Ta odgovornost je na posetiocu ili registrovanom korisniku sajta, koji bez dogovora sa autorom, neovlašćeno koristi objavljenu poeziju i druge književne radove

Autor poezije i drugih književnih ostvarenja objavljenih na ovom sajtu, sam se stara o zaštiti svojih autorskih prava u slučaju neovlašćenog korišćenja od strane posetioca sajta ili registrovanih korisnika ovog sajta. 

4. Zainteresovani pesnici i drugi književni stvaraoci, mogu postaviti svoje radove na ovom sajtu,  ako se njihova književna ostvarenja po mišljenju urednika ovog sajta uklapaju u uredjivački koncept sajta. 

Na naslovnoj strani sajta  svoja književna ostvarenja mogu postaviti registrovani članovi i pesnici čije radove za postavljanje odabere urednik sajta.

Na naslovnoj strani se postavlja istovremeno deo ili jedna strofa najviše 20 pesama i to tako da svaka nova pesma potiskuje do tada objavljene pesme za jedno mesto naniže, a poslednja pesma ide u ARHIVU PESAMA.

Pesma postavljena na naslovnoj strani  se u celosti može pročitati ako se klikne na link  Pročitaj celu pesmu.

5.Slanjem svojih književnih radova na linku Pošaljite pesmu  Ili na bilo koji drugi način ( email, pošta, itd ) direktno uredniku sajta ili direktnim postavljanjem na Forumu ili Blogu ovog sajta, autor je saglasan da se isti objave na ovom sajtu bez prava na novčanu ili bilo kakvu drugu nadoknadu i prihvata svu odgovornost i snosi nastalu materijalnu štetu u slučaju da objavljivanjem književnih radova dodje do kršenja tudjih autorskih prava.

6. Zainteresovani za objavljivanje poezije ili drugih književnih ostvarenja na ovom sajtu, svoje radove mogu poslati, kao registrovani korisnik, direktno na linku Pošaljite pesmu , ili ih mogu sami direktno postaviti na Forumu ovog sajta u rubrici *POEZIJA - www.poezijascg.com* . 

Urednik sajta zadržava pravo da pesme i druga književna ostvarenja gramatički, stilski, vizuelno  ili na drugi način prilagodi za objavljivanje na sajtu isključivo u skladu  sa svojim pogledima i shvatanjima. 

Urednik sajta zadržava pravo da pesme, druga književna ostvarenja i sve druge natpise i komentare, ako se po njegovom mišljenju ne uklapaju u uredjivački koncept sajta, ne objavi, odnosno da ih ukoliko su obavljeni, briše sa sajta.

7. Radovi se objavljuju pod imenom i  prezimenom autora (ako se uklapaju u uredjivački koncept sajta) , pa je neophodno da pre objavljivanja, uredniku sajta na email pesnik@poezijascg.com dostavite podatke o Vama ( ime, prezime, kraću biografiju, fotografiju).

8. Svu odgovornost za autetičnost, vlasništvo i autorska prva nad poezijom i drugim književnim ostvarenjima, poslatim radi objavljivanja na ovom sajtu i nastalu materijalnu štetu zbog eventualne povrede autorskih prava trećih lica, snosi osoba koja dostavi poeziju i druga književna ostvarenja.  

9. Dostavljena poezija i druga književna ostvarenja se na naslovnoj strani sajta objavljuju pod imenom i prezimenom i uz fotografiju autora. Na FORUMU sajta moguće je objavljivanje književnih radova pod korisničkom šifrom.

10. Slanjem svojih književnih radova na linku Pošaljite pesmu  ili na bilo koji drugi način, direktno uredniku sajta ili direktnim postavljanjem svojih radova ili komentara na ovom sajtu, u Forumu ili Blogu, autor radova ili komentara prihvata da je to uradio svojom slobodnom voljom i ne može tražiti od urednika sajta da mu popravlja ili briše objavljene radove ili postavljene komentare. 

Jednom poslati i postavljeni književni radovi i svi natpisi, komentari, linkovi i drugi doprinosi posetilaca i registrovanih korisnika sajta, mogu stajati na sajtu sve dok je to u skladu sa uredjivačkom politikom sajta, o čemu odlučuje isključivo urednik, odnosno vlasnik sajta, koji može po svom nahodjenju postavljati na sajt i brisati sa sajta sve sadržaje sajta.

11. Od pesama poslatih na linku Pošaljite pesmu ili na drugi način objavljenih na sajtu u Forumu ili Blogu, urednik sajta može birati *STIH DANA* i *PESME NEDELJE* koje će dalje učestvovati u takmičenju u Anketi na ovom sajtu za *PESMU MESECA* i *PESMU GODINE*. Takodje, urednik sajta, objavljene pesme na ovom sajtu može postavljati u online projektu *KAKO PESMOM DA MENJAM SVET, www.poezijascg.com* i drugim online prezentacijama i projektima na ovom sajtu (kao što su *PESME MESECA*, *PESME GODINE* i slični.

12. Pre donošenja odluke za dostavljanje Vaše poezije ili drugih knjževnih formi, radi objavljivanja na ovom sajtu, ili pre nego što sami postavite Vašu poeziju na Forumu ovog sajta, molim Vas da obavezno pročitate PRAVILA ZA OBJAVLJIVANJE KNJIŽEVNIH OSTVARENJA.

13. Slanjem Vaše poezije ili drugih knjževnih formi uredniku sajta putem e-maila, na linku *Pošalji pesmu* ili  direktnim postavljanjem na Forumu ili Blogu, prihvatate *PRAVILA ZA OBJAVLJIVANJE KNJIŽEVNIH OSTVARENJA*

14.  Urednik sajta zadržava pravo na izmene i dopune ovih pravila u svakom trenutku.

Vlasnik i urednik sajta

Obradović Ljubodrag