FEDRARO
ДОБРОДОШЛИ
 НА ФЕДРАРО
Uvodni sadržaj

 Poziv 2011
 Poziv 2010
 Poziv 2009
 Program 2007
 Program 2006
    
Konferencija
    
Prvi dan
     Drugi dan
     Treći dan
     
Četvrti dan
     Peti dan
     
Šesti dan
     Nagrade 
 Poziv 2006
 1 strana
 2 strana
 3 strana
 4 strana
 5 strana
SVE OD ZANOSA IZATKANO

Sledeći zanos dramskih zanesenjaka iz Trebotina i Žabara, koji su davnih tridesetih godina ovog veka pripremili i izveli predstavu "Voda sa Planine" Raše Plaovića, sadašnji zaljubljenici u "daske koje život znače" u proleće 1997.godine, upalili su iskru za osnivanje Festivala dramskog amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga - "FEDRARO".

Osnivači festivala: Opština Kruševac, Kulturno- prosvetna zajednica Kruševac, M.Z. Žabare i KUD "VUK KARADŽIĆ" iz Trebotina, Žabara i M.Vrbnice, želeli su da omoguće da se sve iskre za dramskim dokazivanjem u Rasinskom okrugu, a i mimo njegovih atara, nesmetano pale u vatru, koja će grejati srca, predstava uvek željne publike.
                                                      Ljubodrag Obradović

ZAPISI O  FEDRARU

Treću godinu već, u selu koje je u stvari dva sela Žabare-Trebotinu, glumci amateri iz dvestotinak naselja, imaju svoje predstavnike, taletovane i prilježne pozorišne amatere, koji, družeći se i razmenjujući iskustva, predstave svoj jednogodišnji trud. Ova po mnogo čemu jedinstvena smotra imenovana je: Festival dramskog amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga - FEDRARO.

Svima koji su se kao gosti obreli makar jedne od dve festivalske večeri,nije promaklo da su bivali svedoci pokazivanja i dokazivanja zaista izuzetnog talenta svih aktera. I kao što je Kruševac, centar Rasinskog okruga, odavno znan kao najplodniji rasadnik srpskog glumišta, tako, evo, i ostali *pod Rasinskom kapom* (do)kazuju da je ovo podneblje - od svih umetnosti, najviše usmereno ka pozorištu.

Gotovo da nema sela bez dramske družine, što se očituje tokom celogodišnje akcije *Takmičenje sela*, koje, kao i FEDRARO, s mnogo mara i dara, priredjuje (i veoma uspešno organizuje) Kulturno-prosvetna zajednica Kruševca. A, amateri se, čedno i ljupko, svojim dosezima u pozorišnom posleništvu, odužuju i za najmanju pažnju.

Ove godine, Žirijem FEDRARA, predsedavao je cenjeni pozorišni i književni kritičar, jedan od najvećih i najodanijih znalaca pozorišta, Milosav Mirković Buca, zavičajac inače.Težak je povlašćen da može (i sme) da objavi njegov prikaz ovogodišnjeg festivala. Zahvaljujemo se Buci.

Anastas Nešić Hardi

02.12.1999.godine

Hari
Miomir Ristović - Hari, prvi
 presednik organizacionog odbora

Bane
Branislav Jovanović (desno),
 predsednik organizacionog
 odbora, uručuje nagrade Festivala

KONTAKT ADRESE

KUD *VUK KARADŽIĆ* Trebotin,
Žabare i Mala Vrbnica
Telefon : 037 882331,  882330
e-mail : fedraro@poezijascg.com
sajt :  www.fedraro.poezijascg.com

KPZ Kruševac:
Telefon : 037 25140