PRAVA I MOGUĆNOSTI DONATORA
 
Registrovani članovi sajta koji uplate donaciju dobili bi i sledeća prava i mogućnosti:

R.br. Prava i mogućnosti
1. Da na početnoj strani ovog sajta  samostalno mogu objaviti, kada god to požele, svoju poeziju i to mesečno do 10 svojih pesama
2. Da na posebnoj strani ovog sajta pod nazivom *LINKOVI*  mogu postaviti baner ili link na svoj sajt ili prezentaciju knjige
3. Da se na posebnoj strani ovog sajta, na linku *PESNICI* mogu  predstaviti autobiografijom, fotografijom i linkom na objavlje radove na ovom sajtu
4. Da svoje radove mogu objavljivati potpuno  samostalno i na *BLOGU* ovog sajta u skladu sa svojim potrebama, a po dogovoru sa urednikom sajta
5. Da svoju poeziju, druge književne radove ili vesti, objave na posebnom delu ovog sajta поезија.срб, gde će im  biti rezervisane sopstvene strane
6. Da mogu učestvovati u zajedničkim izdavačkim projektima i kao autor i kao suizdavač
7. Da koriste i sve ostale sadržaje sajta ( Chat, Forum i sl..)

Ostvarivanje svih ovih prava i mogućnosti, ni u kom slučaju ne može ograničiti pravo urednika sajta da ostvaruje uredjivačku politiku u skladu sa svojim pogledima i dostupno je donatorima u svemu u skladu sa  *PRAVILIMA ZA OBJAVLJIVANJE  KNJIŽEVNIH OSTVARENJA I DRUGIH SADRŽAJA SAJTA* .