Поштовани посетиоци, драги песници, добродошли у свет поезије!

Жеља Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, је да поезију свих заинтересованих песника из Србије, Црне Горе и других Екс-Ју простора,  унесе у све домове и тако поетске вредности учини доступним. Ту жељу остварићемо преко
портала ПоезијаСРБ (у коме су повезани сајтови поезија.срб ; www.poezijascg.com ; www.poezija.rs) и Часописа за поезију - ПоезијаСРБ.

У том смислу омогућићемо Вам да ако желите:

  • будете члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, а самим тим и члан овог портала. Уколико желите да будете члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, потребно је да прихватите СТАТУТ удружења, да попуните пријаву (при дну ове стране) и да након пријема од стране управног одбора у чланство уплатите чланарину (која је симболична и плаћа се у једнократно у износу од 1.000,00 динара и омогућује вам чланство за трогодишњи период почев од дана уплате чланарине). За објављивање на овом сајту потребно је да прихватите и  *ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ  КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ САДРЖАЈА ПОРТАЛА ПоезијаСРБ и Часописа за поезију - ПоезијаСРБ*. Интересовање за за чланство у Удружењу песника Србије *ПоезијаСРБ* можете исказати на мејл pesnik@poezija.rs.

  • будете само регистровани члан на БЛОГУ (www.poezija.rs) и тако несметано објављујете своју поезију. Уколико сте заинтересовани само за РЕГИСТРАЦИЈУ на овом сајту, претходно прочитајте *ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ САДРЖАЈА ПОРТАЛА ПоезијаСРБ и Часописа за поезију - ПоезијаСРБ*. Ако прихватате правила, на дну ове странице имате упутство за РЕГИСТРАЦИЈУ НА ОВАЈ САЈТ (www.poezija.rs).

ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ  КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ САДРЖАЈА ПОРТАЛА ПоезијаСРБ и Часописа за поезију ПоезијаСРБ

1. ПОРТАЛ ПоезијаСРБ у себи повезује домене
поезија.срб ; www.poezijascg.com ; www.poezija.rs и све пратеће садржаје на њима попут блогова, форума и сл.. (У даљем тексту портал).

2. За објављивање поезије и других књижевних радова на овом порталу и Часопису за поезију ПоезијаСРБ не плаћа се ауторски хонорар. 

Портал и Часопис ПоезијаСРБ су официјелна гласила Удружења песника Србије ПоезијаСРБ и садрже ауторску поезију, друга ауторска књижевна остварења, као и натписе, коментаре и друге садржаје.


3. Садржаји портала  и Часописа ПоезијаСРБ су пред Вама такви како су написани од стране аутора и Удружење песника Србије ПоезијаСРБ Вам ништа не гарантује, нити сноси било какву одговорност, у вези са њима.

Посебно, Удружење песника Србије ПоезијаСРБ Вам ништа не гарантује за садржаје портала које сами постављате, али их може (мада није обавезно) уклонити, ако садрже, по процени његових уредника, непримерене поруке.

4. Све садржаје Часописа ПоезијаСРБ и на порталу посетиоци и регистровани корисници могу само читати.

Немају право да врше измене, објављују или на било који други начин користе све садржаје овог портала и Часописа ПоезијаСРБ без писмене дозвoлe аутора поезије, других књижевних остварења или других садржаја портала.

У случају неовлашћеног коришћења објављене поезије или других књижевних радова на овом порталу и у Часопису ПоезијаСРБ од стране посетиоца или регистрованих корисника овог портала, Удружење песника Србије ПоезијаСРБ не може ни у ком случају сносити никакву одговорност.

Та одговорност је на посетиоцу или регистрованом кориснику портала, који без договора са аутором, неовлашћено користи објављену поезију и друге књижевне радове.

Аутор поезије и других књижевних остварења објављених на овом порталу и у Часопису ПоезијаСРБ сам се стара о заштити својих ауторских права у случају неовлашћеног коришћења од стране посетиоца или регистрованих корисника овог портала и читаоца часописа.

5. Заинтересовани песници и други књижевни ствараоци, могу поставити своје радове на овом порталу, ако се њихова књижевна остварења по мишљењу уредника овог портала уклапају у уређивачки концепт портала.

На насловној страни портала (www.poezijascg.com/PHP-Nuke) своја књижевна остварења могу поставити регистровани чланови и песници чије радове за постављање одабере уредник портала.

Од 06.06.2009. године можете и сами, као регистровани члан БЛОГА ПоезијаРС (www.poezija.rs) објавити Вашу поезију кад год пожелите.

6. Слањем својих књижевних и других радова на линку Пошаљите песму, или на било који други начин (емаил, пошта, итд) директно уреднику портала или директним постављањем на Форуму или Блогу овог сајта, аутор је сагласан да се исти објаве на овом сајту без права на новчану или било какву другу надокнаду и прихвата сву одговорност и сносиће насталу материјалну штету у случају да објављивањем књижевних и других радова дође до кршења туђих ауторских или грађанских права.

7. Заинтересовани за објављивање поезије или других књижевних остварења на овом порталу, своје радове могу послати, као регистровани корисник, директно на линку Пошаљите песму , или их могу сами директно поставити на ФОРУМУ овог сајта у рубрици *ПОЕЗИЈА - www.poezijascg.com* или на БЛОГУ ПоезијаСРБ (
www.poezija.rs).

Уредник портала задржава право да песме и друга књижевна остварења граматички, стилски, визуелно, садржајно  или на други начин промени и  прилагоди за објављивање на порталу искључиво у складу  са својим погледима и схватањима.

Уредник портала задржава право да песме, друга књижевна остварења и све друге натписе и коментаре, ако се по његовом мишљењу не уклапају у уређивачки концепт портала, не објави, односно да их уколико су обављени, брише са портала.

8. Радови се објављују под именом и  презименом аутора (ако се уклапају у уређивачки концепт портала) , па је неопходно да пре објављивања, уреднику портала на емаил pesnik@poezijascg.com доставите податке о Вама ( име, презиме, краћу биографију, фотографију).

9. Сву одговорност за аутетичност, власништво и ауторска прва над поезијом и другим књижевним остварењима, послатим ради објављивања на овом порталу и насталу материјалну штету због евентуалне повреде ауторских права трећих лица, сноси особа која достави поезију и друга књижевна остварења. 

10. Достављена поезија и друга књижевна остварења се на насловној страни портала и БЛОГУ ПоезијаСРБ објављују под именом и презименом и уз фотографију аутора. На ФОРУМУ сајта могуће је објављивање књижевних радова под корисничком шифром.

11. Слањем својих књижевних радова на линку Пошаљите песму  или на било који други начин, директно уреднику портала или директним постављањем својих радова или коментара на овом порталу, у ФОРУМУ или БЛОГУ, аутор радова или коментара прихвата да је то урадио својом слободном вољом и не може тражити од уредника портала да му поправља или брише објављене радове или постављене коментаре.
 

Једном послати и постављени књижевни радови и сви натписи, коментари, линкови и други доприноси посетилаца и регистрованих корисника портала, могу стајати на порталу све док је то у складу са уређивачком политиком портала, о чему одлучује искључиво уредник портала, који може по свом нахођењу постављати на портал и брисати са портала све садржаје.

12. Од песама послатих на линку Пошаљите песму или самостално постављених и на други начин објављених на порталу, уредник портала може бирати *СТИХ ДАНА*, *ПЕСМЕ НЕДЕЉЕ* и *ПЕСМЕ МЕСЕЦА*, које ће даље учествовати у такмичењу за *ПЕСМУ ГОДИНЕ*.
*ПЕСМУ ГОДИНЕ* као и песме које су освојиле друго и треће место ће бирати посебан жири именован од стране управног одбора Удружења песника Србије - ПоезијаСРБ са седиштем у Крушевцу од песама месеца које је одабрао уредник портала. У исто време посетиоци овог портала ће такође од песама месеца које је одабрао уредник портала у анкети на овом порталу бирати песму године. Награђене песме, односно њихов аутор добиће диплому Удружења песника Србије - ПоезијаСРБ и књигу поезије.

Такође, уредник портала, објављене песме на овом порталу може објавити у Часопису за поезију ПоезијаСРБ и постављати их у онлине пројекту *КАКО ПЕСМОМ ДА МЕЊАМ СВЕТ, www.poezijascg.com* и другим онлине презентацијама и пројектима на овом сајту (као што су *ПЕСМЕ МЕСЕЦА*, *ПЕСМЕ ГОДИНЕ*, као и другим дигаталним и писаним пројектима Удружења песника Србије ПоезијаСРБ са седиштем у Крушевцу.

13. Пре доношења одлуке за достављање Ваше поезије или других књижевних форми, ради објављивања на овом порталу и у Часопису ПоезијаСРБ, или пре него што сами поставите Вашу поезију на Форуму или Блогу овог портала, молимо Вас да обавезно прочитате ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА НА ПОРТАЛУ ПоезијаСРБ и Часописа за поезију - ПоезијаСРБ
.

14. Слањем Ваше поезије или других књжевних форми уреднику портала путем И-мејла: pesnik@poezijascg.com , на линку *Пошаљите песму* или  директним постављањем на Форуму или Блогу, прихватате
ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА НА ПОРТАЛУ ПоезијаСРБ и Часописа за поезију - ПоезијаСРБ.

15.  Удружење песника Србије *ПоезијаСРБ* и уредник портала  и Часописа ПоезијаСРБ задржавају право на измене и допуне ових правила у сваком тренутку.

Председник Удружење песника Србије *ПоезијаСРБ*
и уредник ПОРТАЛА и Часописа ПоезијаСРБ,
Обрадовић Љубодраг

Дакле, уколико желите да будете члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, потребно је да прихватите СТАТУТ удружења, да попуните приступницу и да након пријема од стране управног одбора у чланство уплатите чланарину (која је симболична и плаћа се у једнократно у износу од 1.000,00 динара и омогућује вам чланство за трогодишњи период почев од дана пријема). За објављивање на овом порталу потребно је да прихватите и  *ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ  КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ САДРЖАЈА ПОРТАЛА ПоезијаСРБ*. 

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА Удружење песника *ПоезијаСРБ*

Још увек нисте члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*? Ако желите можете то постати ако претходно уреднику сајта на емаил: pesnik@poezija.rs  доставите следећу ПРИЈАВУ са подацима о Вама:

ПРИЈАВА за чланство у Удружењу песника Србије *ПоезијаСРБ*

Р.бр.
Подаци
Опис
1.
Име и презиме:
2.
Место пребивалишта:
3.
Улица:
4.
ЈМБГ

5.
Објављене књиге поезије:
6.
Објављена поезија у зборницима:
7.
Објављена поезија у часописима:
8.
Објављена поезија на сајтовима:
9.
Мејл:
10.
Телефон:
11.
Сајт:
12.
Биографија:


Прочитао сам СТАТУТ Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ*, прихватам га и желим да будем члан и да активно учествујем у остваривању циљева Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ* са седиштем у Крушевцу.

Упознат сам са чињеницом, да ако управни одбор удружења прихвати моју пријаву и о томе ме обавести (на мејл, телефон, адресу или на сајту удружења), да члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ* постајем са даном уплате износа од 1.000,00 динара на жиро рачун удружења бр_______________ на име чланарине за период од наредне три године.

Прочитао сам и *ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ОСТВАРЕЊА И ДРУГИХ САДРЖАЈА САЈТА*, прихватам их и желим да будем и регистровани члан сајта www.poezijascg.com, односно поезија.срб и да активно учествујем у креирању садржаја сајта.

У прилогу Вам достављам моје радове (књиге, зборнике, часописе, односно 10 необјављених песама), моју кратку аутобиографију, фотографију, емаил и предлог за корисничко име и шифру на сајту и изјављујем да да за све послате књиге, часописе и податке не тражим, нити ћу тражити никакву надокнаду или враћање у било ком случају.

Дана, __________________                                 Песник (име и презиме, подпис)

у  ____________________                                    ___________________________

                                                                              ЈМБГ: _______________________

Ако Управни одбор прихвати Вашу пријаву бићете обавештени о пријему за члана Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ* на мејл који сте доставили и остаје Вам само да још на жиро рачун удружења _______________ уплатите износ од 1.000,00 динара на име чланарине за период од три године (који тече од дана уплате чланарине). Даном уплате чланарине постајете редовни члан Удружења песника Србије *ПоезијаСРБ* и бићете регистровани (ако до тада нисте) и као корисник БЛОГА www.poezija.rs, односно поезија.срб  и  најкасније у наредна 2 - 3 дана, на Ваш емаил, ћете добити Ваше корисничке податке ( име и шифру) за објављивање ваше поезије и других садржаја на поменутом блогу. Шифру можете променити, ако то желите у вашим корисничким подацима.

Као регистрован корисник имате неке предности, као на пример: давање коментара под Вашим именом,  активно учешће на ФОРУМУ, БЛОГУ и могућност директног постављања Ваше поезије и других књижевних остварења.

ŽELITE DA BUDETE (samo) REGISTROVANI ČLAN BLOGA www.poezija.rs

Ako ste zainteresovani samo za objavljivanje Vaše poezije na ovom BLOGU ( www.poezija.rs ), stihove možete objaviti KAO REGISTROVANI ČLAN, samostalno kad god poželite, direktno na ovom blogu na FORUMU ovog sajta u rubrici *POEZIJA - www.poezijascg.com* .  Ako se Vaša poezija ne uklapa u uređivački koncept ovog sajta, urednik sajta zadržava pravo da je ukloni u skladu sa uslovima opisnim u pravilima za objavljivanje.

Da bi ste se registrovali na ovom Blogu i imali status registrovanog korisnika, ukoliko ste zaintersovani za objavljivanje Vaše poezije ili drugih književnih formi na ovom sajtu, nephodno je da ostvarite kontakt sa vlasnikom i urednikom sajta na email pesnik@poezijascg.com  i dostavite Vaše lične podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, kratku autobiografiju, fotografiju, Vaš email), koji su neophodni radi zaštite Vaših autorskih prava i za kontakt u slučaju da Vaša pesma osvoji titulu pesme meseca ili  pesme godine.

Od vaših podataka na sajtu će se objaviti ime i prezime i fotografija, i ime pod kojim ste se na sajtu registrovani. Ostali podaci o Vama se neće javno objavljivati, niti koristiti u druge svrhe, osim za neophodnu komunikaciju u vezi sa Vašom poezijom ili drugim književnim ostvarenjima. Ne snosimo odgovornost zbog eventualne zloupotrebe Vaših podataka (email, adrese i sl.) od strane trećih lica koji do njih dodju nedozvoljenim, hakerskim metodama, tu odgovornost snosi to treće lice koje podatke zloupotrebi. 

REGISTRACIJA ZA ČLANA SAJTA 

Još uvek niste registrovani korisnik? Možete se registrovati ako prethodno uredniku sajta na email:
pesnik@poezijascg.com  dostavite sledeću Izjavu sa podacima o Vama:

IZJAVA

Ja sam ___________________________________________ iz ____________________, ulica _________________. Pročitao sam *PRAVILA ZA OBJAVLJIVANJE  KNJIŽEVNIH OSTVARENJA I DRUGIH SADRŽAJA PORTALA PoezijaSRB*,  prihvatam ih i želim da se registrujem kao korisnik za sledeće sadržaje: __________________________ (Mogućnosti su: BLOG, FORUM) na sajtu www.poezija.rs i aktivno učestvujem u kreiranju sadržaja sajta. 

U prilogu Vam dostavljam moju kratku autobiografiju, fotografiju, email i predlog za korisničko ime i šifru.

Ako su podaci o vama potpuni, bićete registrovani kao korisnik sajta i  najkasnije u naredna 2 - 3 dana, na Vaš email, ćete dobiti Vaše korisničke podatke ( ime i šifru) za svaki sadržaj za koji se opredelite. Šifru možete promeniti, ako to želite u vašim korisničkim podacima.

Kao registrovan korisnik imate neke prednosti, kao na primer: menjanje tema na sajtu, davanje komentara pod Vašim imenom,  aktivno učešće na BLOGU (
www.poezija.rs) mogućnost direktnog postavljanja Vaše poezije i drugih književnih ostvarenja.