BELEŠKA O PISCU 

Ljuba

Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 

SADRŽAJ

Kako pesmom  da menjam svet  1

Razum  2

Noćas  3

Olivera  4

>Greškom sam te srela  5

Provincijalac  6

Poleti željo 7

Lastavica  8

Talas  9

Moravski pejzaž 10

Pogled u noć  11

Ram  12

Ako  13

Pevaj sad  14

Osmesi i laganje 15

Čekanje zore  16

Dilema  17

Jedno lice  18

Prsti  19

Daleko  20