BELEŠKA O PISCU Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu,
opština Kruševac. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 


KAKO PESMOM DA MENJAM SVET


Kako pesmom da menjam svet ?
Kako rimom da nateram cvet,
da miriše i ostane lep ?
Kako stihom da nestane, 
kod očiju slep ?


Kako želje da se vesele,
da java ne bude strava
i lepote budu dobrote,
a u prošlost odu strahote?


Kako ljubav da otpočne let,
kako sreća da doleti opet?
Kako dobro da pobedi zlo
i kako da dočekam to?


Hajde sad da ofarbamo javu
i na volju pustimo želje,
da lepotu osete pravu,
da od danas počne veselje.


Hajde, nek nas zanos ponese,
da menjaći sebe, menjamo sve.
Nemire nek prošlost odnese,
a mi svoj, da ispevamo svet.