BELEŠKA O PISCU

Ljuba 

Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu,
opština Kruševac. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 

AKO


Ako nestane struja,
imate lampu na zidu.

Ako nestane lampa,
imate zid.

Ako nestane zid,
imate vid,
razum i sluh
za vreme 
koje ne čeka.

Ako iscuri vreme,
imaćete noć
i moć
da nosite breme,
da tražite kraj.

Ako vetrovi pomognu
moćne tirane,
imaćemo boga uz nas.
Jednom će i nama
da svane
i nestane
koprena sa očiju,
sunce što zaklanja.

Ako dojezdi mir,
bićemo spokojni.