BELEŠKA O PISCU

Ljuba 

Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu,
opština Kruševac. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 

PEVAJ SAD


Pevaj sad,
o onom
što svako zna.
Sve prolazi,
sve se menja.
Pevaj sad,
san je samo san,
stvarnost je
uvek surova.

Pevaj sad,
kad nisi 
više mlad,
o svetu
svojih utopija.
Pevaj ti.
Tvoje želje 
su prošlost,
sad drugi
prelaze most.
Drugi sad,
žele da grade
svoj svet
i misle
to nije greh,
kao i ti nekad.

Pevaj sad,
kad mnoga srca
slama jad,
a druga,
zbog toga
obasjava sjaj.
Pevaj ti.
Početak je 
uvek lep,
od ideala
malo slep,
a onda usledi
tužni rasplet
i u krug se
sve zavrti.

Pevaj sad,
dug je put
preko reke,
a početak
izazov.
Ali zašto
rušiti stari,
za most nov.

Pevaj sad,
prosta je istina,
sve prolazi,
sve se menja.
Samo kamenje,
sve pamti
i kad užareno
u vatri plamti.

Pevaj sad,
svoju istinu
svako ima
i kad prava
u oblacima
se gubi.
Pevaj ti.
Onaj,
ko drugom,
spokoj uzima,
svoj nemir,
time budi.

Pevaj sad,
sve se
na kraju zna,
kad istina,
stihom se iznudi.
Pevaj sad.