BELEŠKA O PISCU

Ljuba 

Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu,
opština Kruševac. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 
 

PRSTI


Ivicom brega šetaju.
lome se, grče, tresu.


Ivicama planina koračaju,
plešu, prepliću se, skaču.


Ivicu brežuljka,
ispupčenje crveno,
miluju, stežu,
ljube, ujedaju.


Sa ivice
u ponor odleću,
niz padine
se kotrljaju,
padinu miluju,
sanjivi i zaneseni,
umorni ali uporni.

Ti si naga za njih,
a oni te ne štede.
Oni su bezobrazni,
ne stide se.
Oni su lukavi i glupi,
dugački i kratki.
Oni mogu sve
i kad nebi smeli.
Oni su tuđi.


Da,
to su tuđi prsti.
Iz njih
izrasta mladić
i raduje se
slatkom voću.

Sledeća strana