BELEŠKA O PISCU

Ljuba 

Obradović S. Ljubodrag
je rođen 17.09.1954. 
 godine u Trebotinu,
opština Kruševac. 
Završio je Ekonomski
fakultet u Nišu.
Pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana. 
Piše poeziju i prozu.
Objavio je knjigu poezije
Tvoje ćutanje mi govori.

CONTACT

Contact via e-mail:
pesnik@poezijascg.com 
 

RAM, PAM, PA


Ram, pam, pa.
Odlazim.
Uveli vazduh,
lebdi nad gradom.


Ram, pam, pa.
Plaču deca
iz susedstva.
Jecajima
prolepšavaju februar.


Ram, pam, pa.
Veselim se tom odlasku.
Zvezde ređam po pločniku.


Ram, pam, pa.
Zevam na život,
ravnodušan ko uvek.


Ram, pam, pa.
Gazim na koru od banane
i nadam se kolačima i osveti.


Ram, pam, pa.
Odlazim,
sam niz pustu ulicu.


Ram, pam, pa.